Osie na sprężynach

Jak zachować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szczególnie w przypadku przyczep służących do przewozu ładunków wrażliwych na wstrząsy?

Oto nasza odpowiedź – innowacyjne rozwiązanie techniczne – osie z zawieszeniem na sprężynach. Zostały one zaprojektowane przez naszych doświadczonych konstruktorów w celu zmiany charakterystyki tłumienia drgań na bardziej łagodną. Taka charakterystyka pozwala na bardziej bezpieczne i komfortowe przewożenie ładunków nieodpornych na wstrząsy.

 

 

Gdzie można zastosować zawieszenie sprężynowe?
Nasza podpowiedź:

  • w osiach niehamowanych, jak i hamowanych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
  • w przyczepach do transportu zwierząt (w tym koni, psów, zwierząt hodowlanych), do przewozu agregatów prądotwórczych,
  • a także w przyczepach podłodziowych i cateringowych.