CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Przyjęta przez nas polityka społecznej odpowiedzialności stanowi zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Aktywnie angażujemy się w działania typu CSR poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych.

Grono naszych pracowników należy do „Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla” i aktywnie pomaga w jego działalności. Jako firma wspieramy budowę, a w przyszłości wspierać będziemy funkcjonowanie hospicjum w Środzie Wielkopolskiej.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia: www.hospicjumpk.pl