Praca


Aktualnie poszukujemy osób na poniższe stanowiska:

                                                                      Operator obrabiarek CNC

                                                                      Monter

                                                                      Spawacz

                                                                      Operator robota spawalniczego

                                                                      Specjalista ds. Zakupów

                                                                      Księgowy/Księgowa

Dołącz do zespołu Fachowców !!!

Nie widzisz stanowiska dla siebie?

Wyślij nam swoje CV i wspólnie poszukamy Twojego miejsca w KNOTT Sp. z o.o.

Zacznij karierę w KNOTT Sp. z o.o. już dziś!

Jak wygląda proces rekrutacji?

Etap 1: WYŚLIJ SWOJĄ APLIKACJĘ

Nasz Rekruter oceni Twoje CV pod kątem naszych oczekiwań. Wspólnie poszukamy również Twojego miejsca w KNOTT Sp. z o.o., jeśli Twój profil nie wpasował się w aktualne ogłoszenie.

Etap 2: WSTĘPNA ROZMOWA TELEFONICZNA

Rozmowa przeprowadzona z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli selekcję aplikacji. Podczas takiej rozmowy Rekruter zada Ci kilka podstawowych pytań, pozna Twoje oczekiwania, chęć motywacji do zmiany pracy i zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 3: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Trzecim etapem jest spotkanie rekrutacyjne, w którym uczestniczy Rekruter oraz bezpośredni przełożony. Podczas rozmowy chcemy wspólnie dowiedzieć się o Tobie jak najwięcej. Udzielimy odpowiedzi na każde Twoje pytanie. Otrzymasz również od nas informację o kolejnych etapach. W przypadku stanowisk bezpośrednio-produkcyjnych, kandydat otrzymuje ostateczną odpowiedź już na tym etapie.

Etap 4: WYBÓR KANDYDATA

Na podstawie przeprowadzonej wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy, wspólnie z bezpośrednim przełożonym wybieramy kandydata, który zostaje poinformowany o kolejnym kroku, a mianowicie spotkaniu z Zarządem (w przypadku stanowisk specjalistycznych i managerskich).

Etap 5: INFORMACJA ZWROTNA

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na współpracę z Tobą czy też nie – możesz liczyć na mailową informację zwrotną od nas. Wiemy jak cenny jest Twój czas, który poświęciłeś na spotkanie rekrutacyjne.

Etap 6: ZŁOŻENIE OFERTY

Wybranemu kandydatowi przedstawimy ofertę zatrudnienia.

KNOTT Sp. z o.o.

Zostań jednym z nas!!!

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną lub pocztową na adres:
KNOTT Sp. z o.o., Zdziechowice 100, 63-011 Pławce
e-mail: rekrutacja@knott.pl

Należy pamiętać, by dołączyć klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

            KLAUZULA INFORMACYJNA

       1. Administratorem Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji jest KNOTT Sp. z o.o. z siedzibą w Zdziechowicach 100, 63-011 Pławce.
       2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy.
       3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem email: rekrutacja@knott.pl
       4. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
       5. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
       6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji, nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.
       7. Podanie przez Państwa danych jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane – proces rekrutacji, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Państwa oferty złożonej w procesie rekrutacji.
       8. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
       9. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte i zniszczone.
       10. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
       11. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
       12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.